Styrelsen i  brf Viking Birkastan

ANDERS BERGLUND
ANDERS BERGLUNDOrdförande
PÄR EGNELL
PÄR EGNELLVice ordförande
ANDREAS EKBLOM
ANDREAS EKBLOMKassör
PELLE LEUF
PELLE LEUFOrdinarie ledamot
CARL OLOF MOSSBERG
CARL OLOF MOSSBERGOrdinarie ledamot
ROLF ORNBRANT
ROLF ORNBRANTSuppleant
SEBASTIAN KLINTBERG
SEBASTIAN KLINTBERGSuppleant
HAMPUS BJÖRKLUND
HAMPUS BJÖRKLUNDSuppleant