Styrelsen i  brf Viking Birkastan

ANDERS BERGLUND
ANDERS BERGLUNDOrdförande
PÄR EGNELL
PÄR EGNELLVice ordförande
ANDREAS EKBLOM
ANDREAS EKBLOMKassör
PELLE LEUF
PELLE LEUFOrdinarie ledamot
CARL OLOF MOSSBERG
CARL OLOF MOSSBERGOrdinarie ledamot
PER LUNDBERG
PER LUNDBERGSuppleant
SOFIA STRANDVIK
SOFIA STRANDVIKSuppleant
DAVID LUNDEQUIST
DAVID LUNDEQUISTSuppleant