Ordningsregler del 1

Först och främst hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas i huset och i Birkastan!
När man flyttar in i ett nytt hus är det alltid en del saker som man är osäker på.

  • Hur fungerar det med tvättstuga?
  • Och var gör jag av tidningarna?
  • Och tomflaskor vart går jag med dom?

Här kommer några tips som vi hoppas ska hjälpa dig nu i början.
Och är det något annat du undrar över tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.

Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
De färgade blyinfattade fönstren i trappuppgångarna får inte öppnas och ställas upp för vädring.
Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i porten.

Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
Var försiktig med eld.
Din lägenhet måste vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.

Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Föreningen har en tvättstuga belägen i källaren. Bokning sker antingen via display i tvättstugan eller via denna länk – http://www.boenderegistret.se/bv/login.php

Det är inte tillåtet för samma lägenhetsinnehavare att samma dag boka både tiden 18.00 – 20.00 och 20.00 – 23.00. Innan den bokade tiden gått ut ska tvättmaskinernas tvättmedelsfack och torktumlarens filter rengöras.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.