Nyhetsbrev nr. 1/2015

Ny portkod

Ny portkod kommer att gälla från och med måndagen den 2 mars, se separat mail. 

Mail

Som ni kanske har märkt så har vi börjat använda mail som det primära sättet att kommunicera med alla boende i fastigheten. Ändrar du mailadress – meddela det snarast till par@vikingbirkastan.se

Soprummet

Ett ständigt problem i soprummet är att en del lägenhetsinnehavare slänger material som egentligen ska fraktas till en kommunal sopstation. Det visar sig fortfarande att många fortfarande kastar kartonger utan att skära sönder dem innan de läggs i containern. Följden blir att den blir fylld alldeles för snabbt och vi därför är tvungna att ordna tömning för ofta och att kostnaderna för tömning ökar. Använd gärna någon av containrarna som står utanför Coop på Tomtebogatan eller motsvarande. Då behöver vi inte tömma vår egen så ofta.När det gäller glas i alla dess former ska dessa läggas i containern nere vid Coop. Ni som har färgburkar som ska kastas gäller att dessa ska lämnas på en av Stockholms stads återvinningsstationer.

Fester

Många har klagat över att festdeltagarna i vissa lägenheter har varit alldeles för högljudda, framför allt efter klockan 23.00 då grannarna inte ska störas. Om några är rökare ska inte gården fungera som askkopp. Se därför till att röksugna gäster tar med sig en askkopp för att undvika nedskräpning på gården. Om detta sköts ordentligt kan det riskera uppsägning av bostadsrätten.

Dörrarna till gården

Våra dörrar för att komma ut till gården är väderkänsliga. Det innebär att de ibland inte går tillbaka i lås, vilket kan leda till att objudna gäster kommer in. För att undvika detta – se till att dörren går i lås när du går ut på gården.

Gården

Som ni alla lagt märke finns det planer på att förbättra gårdsmiljön. På den enkät som styrelsen skickat ut har hälften av föreningens medlemmar svarat. Svaren visade att åtta föredrar alternativ A och sex föredrar alternativ B. En svarar att båda alternativen är bra. Vi tolkar det som att för de som inte svarat spelar det ingen roll vilket alternativ som vi kommer att arbeta vidare med. Har ni ev. något att tillägga hör av er till styrelsen. Ytterligare information om gårdsarbetet kommer att ges så småningom.

Andrahandsuthyrningar

Om ni av någon anledning, till exempel tillfällig utlandstjänst, vill hyra ut lägenheten i andra hand under den tid ni är borta – meddela då detta till styrelsen innan överenskommelse om andrahandsuthyrningen görs. Styrelsen vill uppmärksamma på att nya regler gäller för andrahandsuthyrning. Ta reda på vad som numera gäller.

Vid fel

Det händer ibland att det uppstår fel i föreningens gemensamma lokaler, till exempel trapphus, hiss eller tvättstugan. Om hissen är ur funktion går det bra att anmäla detta direkt till Otis på telefon 0200-21 21 11.

Om ni upptäcker något annat som bör åtgärdas – ta då kontakt med någon i styrelsen. Ibland slocknar någon av lamporna i trapphuset. Det går då bra att byta lampa direkt. Glödlampor finns att hämta i källaren. I el-rummet till höger nedanför trappen från gården kan du finna glödlampor i byrån som står längst in.

Ombyggnader

Om ni har planer på att göra omfattande förändringar i bostaden, det kan gälla flytta på vägg, ändrad dragning av VVS eller el, ska ni alltid tillfråga styrelsen. Det är också viktigt att ni anlitar godkända hantverkare för att undvika misstag som kan leda till stora utgifter för er.